Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2023-04-24

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Jesper, Karen Lene, Per, Steen

Afbud: Bentha

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet, beboerhuset

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Alle
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2023-03-27

 

2. Formanden orienterer:

 

Bare en bold oppe i luften. Skal der forberedes på et mistillid overfor bestyrelsen?

 

    a. Status på de 10 el-ladestandere v Per

 

    b.  Har vi alt klar til afdelingsmøde?

    - Lokale og service? Bestyrelsen og dirigenten .mødes  kl 18

    - Indtjekning Hvem står for Ll og Gg

    - dirigent?

    - dirigentmappe  og stemmesedler.  

    - Taxa-bonner og stemmesedler

    - Formandens beretning: Rundsendes før afd. møde. alle mand kommer med forslag hvis de har noget

        Skal den rundsendes 

     - Budgetmøde den. vi forslår nogle datoer overfor Helle

     - forslag til afdelings mødet:

    Ansøgning om at et firma udefra undersøger vinduerne da vi ikke stoler på på AAB. 40000kr

    stiller forslag om hegn ved fodbold banerne. Danny har en pris

    forslå en gruppe omkring beboerhuset og istandsættelsen indvendig.

 

    c. Skadede vinduer: Vinduespudsnings-resultat og opfølgning?

 

    d. Status: "De blå/grønne/røde pengekasser", der har betydning for,

         at beboeraktiviteter. 

 

    e. Mail fra Tina svane ang p-skiltende og deres placering. der vil være en udgift for at flyt dem rundt. 8830kr

 

    f. Opmærkning af p-pladserne.

 

    g. Skal vi til Djurssommerland?

 

    h. Skal vi få staplet en sommerfest på benene med pølsevogn, lidt til halsen og en is bar?

 

    i. Der er kommet flere klager omkring måger på bygningerne og altanerne. hvad skal vi gør?

 

    j. Status op elevator situationen.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder, rengøring. v./ Bentha

    - Blodbøg ved beboerhuset v Lene/Bentha

    - Er der styr på "Oasen"  Ggs gavl-miljø? v Lene 

 

    b. Økonomi v./ Per

    - Der er ikke noget nyt ang bank konto og dankort til formanden og Anita fra fællesspisning.

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    - Kan man ikke se, når festlokalet er booket??

     -Ex:- Fællesspisning på en "udlejet aftaleweekend"?

             Kan man ikke se, når der er booket??

        Hvordan kan det styres?

    - Afdelingen er endnu ikke indkaldt til til møde omkring overtagelsen af beboerhuset.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Hjemmesiden. (anders er hjemme igen fra tirsdag)

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Øvrige

 

6. Kontortid, mandag 2023-05-01 kl. 18.30 - 19.30,

    Beboerhuset, bestyrelseslokalet

    varetages af bestyrelsesmedlemmerne, 

   

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

Last updated 11-09-2023 21:52:43