Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2023-03-27

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Jesper, Karen, Lene, Per, Steen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet, Beboerhuset

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Alle
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2023-02-27

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Go ro og orden ved bestyrelse møderne.

 

    b. Nyt omkring helheds plan.

 

    c. Elevator opdatering.

 

    d. Reaktionsaftalen rt 24/7 udkald. Husk den hjemmefra

        udfyldte reaktionsaftale-liste

 

    e.Vindue partier, hvad skal vi gør efter vi har følget med i Gittes

arbejde omkring dette. skal vi stille forslag omkring en gennemgang af vinduerne eller?

 

    f. spørgsmål til Projekt gruppen.

    - bum til brandvej ved cykel sti. hvem tager Aktion på dette?

    - Afslutning på cykelsti, deriblandt pergula, belysning og andet?

    - Asfalt arbejde foran LL gade blokken er vi tilfreds eller?

    - Græsplæne omme bag GG blokken er det afsluttet eller?

    - Solceller på tagene er de monteret eller?

    - dørpumper og svar fra kommunen omkring at de ikke er lovlige.

 

    g. Hund luftnings skilt ved græsplænen.

 

    h. Kan trappen ned til under kælderen laves for huller og andet, samt

gør den mere venlig i forhold til kørsel med sækkevogn. den forenden af gg blokken

 

    i. opfølgning på mail fra Julia omkring vedligehold og råderet.

 

    j. opfølgning omkring mail fra Jan B d. 21-3 omkring opfølgning på ting og sager fra afdelingens mødet sidste år.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

  a. Grønne områder og rengøring  v./ Bentha

    - belysning ved vaske plads forenden af GG blokken kan det ene slukkes?

    - cykel skur hvad er status?

    - kan der slukkes for den kraftige lampe ved legepladsen?

 

    b. Økonomi v./ Per

    - indkøb af div dele til beboerhuset for 5300kr

    - indkøb af affaldsstativer til beboerhuset 2500kr.

    - Ansøgning fra Rejseklubben om tilskud til bus tur på kroner 11,900 til at dække omkostningerne ved bussen.

    - hvilken dag skal vi over til Helle og snak Budget?

    - ansøgning fra miljø gruppen på 2 nye kompost beholdere 2000kr.

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    - gennemgang af beboerhuset og kommer vi i mål med at overdrage

det til AAB så de styr udlejningen.

    - hvad er prisen for at AAB styr udlejningen?

    - skal huslejen stige efter at AAB overtager styringen?

    - der arbejdes stadig med at få flyttet stik kontakt i køkkenet og indhentes

tilbud på ny vandhane med spule funktion.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. der Arbejdes stadig med ny hjemme

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Skal der arbejdes med at flytte billard rummet fra kælderen op i beboerhuset 1.sal

og ned lægge best lokalet? fitness ville så flyt ind i i det gamle billard rum.

 

    b. Forslag fra Anders om forskønnelse af gavlområde i Gg. Status v Per 

 

6. Kontortid, mandag 2023-04-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af

    bestyrelsesmedlemmerne, Bestyrelseslokalet i beboerhuset

    

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

  

Last updated 11-09-2023 21:58:49