Referat fra bestyrelsesmødet den 2023-02-27  2023-02-27

Dagsorden

deltagere
:
Alex, Bentha, Jesper, Lene, Per, Steen, Karen

Gæster:
Danny og Jan

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Medium

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Alle
 

 

Møde med Danny og Jan

 

a. Cykelskur og dens opsætning

 a. Der bliver lavet støttemur og belægning og derefter opsættes cykelskuret

b. Belysning i kælderen hvor Eddy prøver andre lamper af.

d. Eddy afprøver 3 nye lamper med bevægelses sensorer i Langelandgades kælder

 

c. Ventilationsanlæg og andet efterladens skaber fra helhedsplanen. Skal ventilationsstop på 24/7-listen?

c. Ventilationsanlægget kan gå i "røgventilering", dvs når luft suges ud men ikke ind, eller ventilationsanlægget kan stoppe helt. Begge ting kan rettes ved at nulstille anlægget oppe på taget af Gg og LLs blokkene. Servicecenteret kan rette fejlene alle ugens dage mellem 7-21.

Udkald til stop og røgventilering skal på 24/7 listen

 

d. Elevator evaluering. Skal driftstop på 24/7-listen?

 d. Der er stadig problemer med elevatorerne i LLs 52, 54 og 56. Der arbejdes ihærdigt på at finde og udbedre fejlene.

Elevator-driftstop skal på 24/7 listen, da alle beboere skal kunne komme uhindret til og fra deres bolig

 e. Døre pumper på hoveddørene ind til lejlighederne, som ikke opfylder kommunens krav. Hvad skal vi gør ved det?

e. Der bliver pt testet 2 nye slags dørpumper rt pumpens hårdhed på hoveddørene. Ifl kommunen skal alle beboere have fri adgang til egen bolig uden besvær med en for hårdt spændt dørpumpe på hoveddøren. Vi afventer udfaldet.

f. Brandmelderen i hver lejlighed er en røg detektor og ikke en termisk måler. Er det noget vi skal arbejde med i fremtiden?

f. Servicecenteret vil finde ud af, om brandalarmerne i entreen er røg- eller termiske detektorer. Hvis brandalarmerne er røgfølsomme og fex reagerer på røg fra stegen i ovnen, kan det måske forklare de mange fejludrykninger her i Klostervangen. Indtil videre har servicecenteret dæmpet røgalarmernes følsomhed netop for at nedsætte fejludrykninger.
g. Forslag om at forskønne området ved Grønnegades gavl v. Anders Gg 105 g. Godt forslag. Enig bestyrelse går videre med det sammen med servicecenteret. Per tager kontakt 

h. Ansøgning fra e og m omkring indkøb og opsætning af frugt træer og buske i området på10,000kr

 h. Bestyrelsen ser positivt på ansøgningen. M og E har ligeledes sendt ansøgningen til Allan Overgård, for at høre, om man må plante træer og buske

 

i. Mere fra Jan og Danny:

 

- Skilte med 20 km i timen sættes op på Klostervangens parkeringspladser

- Opslagstavle til beboerhus sættes op

- Træer ved drypstenshulen beskæres

- Ingen ved hvordan haveanlægget Klostervangen bliver, og hvornår det bliver lavet færdigt.

- Der er fugtproblemer i parkeringskælderen. Dette skyldes sandsynligvis, at drænmåtterne er beskadigede af projektets store arbejdskøretøjer og/eller dugen over garagen har lidt skade ved projektets gravearbejde.

-Bestyrelsen har et ønske om en lille skraldespand ved siden af den lille nye bænk ved Grønnegades gavl 

- Der indhentes pristilbud på høje hegn ved multibanens ender. Skal godkendes af bestyrelsen og sættes op. Gerne tidligt forår.

- Generende lys på legepladsen. Danny ser på dette

Tak til Jan og Danny for deltagelse i mødet

 

 1. Godkendelse af referat fra møde 2023-01-30

 1. Godkendt u kommentarer

2. Formanden orienteringsløber

 

 Velkommen til Jesper

a. Så siger vi: Velkommen til Jesper. 

b. Evaluering af bestyrelsens skriv omkring Irenes ud trædning af bestyrelsen. (kan vi lære noget af dette)

b. Enighed om, at svar med skrivelsen uden kommetarmuligheder og invitation til alle beboere til at komme i beboerhuset til en snak om problemerne var rigtigt og godt. Der er altid to sider af samme sag, og bestyrelsen vil gerne forklare, hvordan de ser og har set på uoverensstemmelserne. Der blev efterlyst en skrivelse om problemerne til de beboere, der ikke er på de sociale medier fex med et opslag i opgangene. Der var dog enighed i, at eftersom kritikken var skrevet på facebook, var det der, man svarede.

c. Evaluering af møde med Julia og Hans vedr. råderets og vedligeholds katalog.

Vedligeholdelsesreglementet:

1. Udvendige trapper.

                        

 

c. 

Det var et godt møde med Julie og Hans, og det er spændende at være med til at lave en positiv vedligeholdelses-katalog liste. Bestyrelsen planlægger et ekstra ordinært afdelingsmøde i efteråret, hvor der skal stemmes om forslagene

1. Udvendige trapper: da de udvendige trapper ikke er regnet med til lejemålet, ligesom altanerne, er det umiddelbart AAB, der står for vedligeholdelsen. Servicecenteret foreslår, at trapperne spules og algebehandles en gang årligt som eneste vedligeholdelse. Dette diskuteres, og der kommer et forslag til afstemning på det ekstra ordinære afdelingsmøde.

 

 e. Udlåning af p-pladser i klostervangen til Samsøgade skole i 1 års tid.

 e. Der udlånes 10 parkeringspladser til Samsøgades skole, der skal renoveres. Skolen mister ca 10 p-pladser til renoveringen. På forskellige tidspunkter af dagen på hverdage mellem 7.30-16 har bestyrelsen optalt mellem 25-34 ledige p-pladser fordelt på p-pladserne: Grønnegade, Langelandsgade ved AAB, Grønnegades gavl og indkørsel fra Samsøgade. Eftersom p-pladserne kun skal udlejes fra 7.30-16.00 fra mandag til fredag, er bestyrelsen enige i, at der er fint med p-pladser til udlåns

e. Optegning af p-pladser i klostervangen, pris 47.765kr v park zone

opstarte af opsætning af ladestandere.

e. Optegning af p-pladser og udgravning til el-ladestandere i Langelandsgade skal gøres på en og samme dag, da det kræver at p-pladserne afspærres under arbejdet

 -Park-zones p-skilte på lysmasterne skal sænkes ca 20 cm, da de sidder for højt til at kunne læses af nogen. Servicecenteret er begyndt at flytte skiltene på masterne.

 

 

g. Morten Homann har svaret på mailen om at fjerne den 1% huslejestigning rt vinduespudsning v/ Lene 

 

- Der er aftalt, at der skal prøves at pudse vinduer i GG 107 5th og se om der er skader på ruderne.

 

g. Morten Homann har svaret, at rapella vinduespudsningen af altanvinduernes yderside starter i år 2023. Der afventes en godkendelse af den nye byggetilladelse, der skal til, for at sætte forankringen op på taget. Men vinduespudsningen starter i år, så ingen tilbagetrækning af denne 1% huslejestigning. Bestyrelsen stiller et forslag til afdelingsmødet om tilbagetrækning af den 1% huslejestigning rt manglende vinduespolering 

- Den 28/2 bliver der forsøgsvis pudset et vindue i een lejlighed mhp om afgøre om uigennemsigtigheden af Grønnegades altanvinduer skyldes snavs eller ætsningsskader. Vi afventer resultatet!

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

. Grønne områder og rengøring. v/ Bentha

- ansøgning om 5000kr til div løg og panter.

a. Der er blandede meninger om rengøringsniveauet af trapper og indgangspartier i Klostervangen. Danny følger udviklingen

- Bestyrelsen godkender. Der er sendt en ansøgning om tilladelse til at oprette nyttehaver til Allan Overgård

    b. Økonomi v./ Per

- Evaluering på mødet mellem bestyrelsen og AAB mandag d. 27-2-2023 og fremtiden.

- Status på de 73 mill kr i helhedsplanens undersku

- Status på de indkøbte ting til BKK, plus BKKs ansøgning om 1. musikanlæg til BKK-lokalet 500-1500kr og 2. Tv,82-85" til Bkk lokalet. pris 10.000-15.000kr plus ophæng pris 200-500kr v/ Alex.

- Anita fra fællesspisning har sendt en ansøgning om ny opvaskemaskine til beboerhusets køkken ved festlokalet

 b. Økonomi

- Mødet er den 27/3

 

-Stadig ingen afklaring omkring helhedsplanens underskud.

Godkendes af en enig bestyrelse. Per og Alex handler ind.

 

- En enig bestyrelse mener, at den nuværende opvaskemaskine har en tilfredsstillende opvasketid og opvaskekvalitet. Man skal bare følge instruksen, der er ophængt lige ved siden af maskinen. Bestyrelsen har adspurgt hos en Miele forhandler, om der findes opvaskemaskiner, der ikke kræver, at man fjerner synlige madrester. Disse findes ikke. Selv en industriopvaskemaskine, kræver at man spuler synligt mad væk før porcelænet kommes i opvaskeren. Man kan måske finde en "spuler", der kan sættes på vandhanen for at lette rengøring af porcelænet før det sættes i opvaskeren. Per orienterer Anita

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

- Overgang til AAB kommer til at stå for beboerhuset og dens udlejning.

 c. Festlokalet udlejes ca 30 gange pr år.

- Bestyrelsen har et stort stykke arbejde med at få lavet en hjemmeside, der viser udlejningsfaciliteterne. Bestyrelsen mødes lørdag den 25/3 kl 10 i beboerhuset. Husk dymo.

     d. 

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

. Hjemmesiden v/ Per

 Kommer snart igang

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

a. Fra Stenbroens idrætsklub Anders Bjerre Pedersen: Ønske om at bruge boldbanerne til fodbold-turneringer. Toiletforhold? v/ Per

 

 a. Per har spurgt AAB om deres holdning. Afventer svar.

Bestyrelsen er uenige i, om små børns træning en gang om ugen, vil  genere beboerne i Klostervangen. Per indhenter mere specifikke data om boldspillet bla hvor, hvornår og hvor mange børn. Dog enighed om, at vi ikke kan stille toiletter til rådighed.

6. Kontortid, mandag 2023- 03-06 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Bestyrelseslokalet, Beboerhuset

  Bentha og Lene 

 

7. Eventuelt.

 

a. Evaluering af fasterlavn: Kostede 6000 kr og 60-70 personer mødte op til en hyggelig formiddag

 

b. 

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

Last updated 11-09-2023 22:00:28