Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2023-02-27

Dagsorden

deltagere
:
Alex, Bentha, Jesper, Lene, Per, Steen, Karen

Gæster:
Danny og jan

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Medium

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Alle
 

Referat fra mødet med Jan og Danny

 

a  Cykelskur og dens opsætning.

 a. Der bliver lavet støttemur og belægning og derefter opsættes cykelskuret

b. Belysning i kælderen hvor Eddy prøver andre lamper af.

 b.

c. Ventilationsanlæg og andet efterladens skaber fra helhedsplanen. Skal ventilationsstop på 24/7-listen?

 c.

d. Elevator evaluering. Skal driftstop på 24/7-listen?

 d.

 e. Døre pumper på hoveddørene ind til lejlighederne, som ikke opfylder kommunens krav. Hvad skal vi gør ved det?

 e.

f. brandmelderen i hver lejlighed er en røg detektor og ikke en termisk måler. er det noget vi skal arbejde med i fremtiden?

 f.

g. Der er kommet forslag omkring at omdanne gavlen for enden af grønnegade blokken.

 

h.Ansøgning fra e og m omkring indkøb og opsætning af frugt træer  og buske i området på10,000kr

 

1. Godkendelse af referat fra møde 2023-01-30

 1.

2. Formanden orienteringsløber:

 

a. Velkommen til Jesper

b. Evaluering af bestyrelsens skriv omkring Irenes ud trædning af bestyrelsen. (kan vi lære noget af dette)

b.

c. Evaluering af møde med Julia og Hans vedr. råderets og vedligeholds katalog.

- Vedligeholdelsesreglementet:

1. Udvendige trapper.

2. Højbede.                          

3. Vandingsanlæg ved højbede v Bentha

c.

 e. Udlåning af p-pladser i klostervangen til Samsøgade skole i 1 års tid.

 

e. Optegning af p-pladser i klostervangen, pris 47.765kr v park zone

opstarte af opsætning af ladestandere.

e.

 

 

g. Morten Homann har svaret på mailen om at fjerne den 1% huslejestigning rt vinduespudsning v/ Lene 

- Der er aftalt, at der skal prøves at pudse vinduer i GG 107 5th og se om der er skader på ruderne.

 

g. Morten Homann har svaret, at rapella vinduespudsningen af altanvinduernes yderside starter i år 2023. Der afventes en godkendelse af den nye byggetilladelse, der skal til, for at sætte forankringen op på taget. Men vinduespudsningen starter i år, så ingen tilbagetrækning af denne 1% huslejestigning.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

. Grønne områder og rengøring. v/ Bentha

- ansøgning om 5000kr til div løg og panter.

a.

    b. Økonomi v./ Per

- Evaluering på mødet mellem bestyrelsen og AAB mandag d. 27-2-2023 og fremtiden.

- Status på de indkøbte ting til BKK, plus BKKs ansøgning om 1. musikanlæg til BKK-lokalet 500-1500kr og 2. Tv,82-85" til Bkk lokalet. pris 10.000-15.000kr plus ophæng pris 200-500kr v/ Alex.

- Anita fra fællesspisning har sendt en ansøgning om ny opvaskemaskine til beboerhusets køkken ved festlokalet

 b. Økonomi

- Mødet er den 27/3

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

- Overgang til AAB kommer til at stå for beboerhuset og dens udlejning.

 c.

     d. 

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

. Hjemmesiden v/ Per

kommer snart igang.

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

a. Fra Stenbroens idrætsklub Anders Bjerre Pedersen: Ønske om at bruge boldbanerne til fodbold-turneringer. Toiletforhold? v/ Per

 

 a.

6. Kontortid, mandag 2023- 03-06 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

   

 

7. Eventuelt.

 

a.

 

b. 

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

Last updated 11-09-2023 22:01:23