Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2023-01-30

Dagsorden

deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Lene, Per, Steen

Afbud: Irene

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Beboerhuset, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Alle
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2022-11-28

 

2. Formanden orienterer:

 

 

    a. samarbejdes aftale for bestyrelsen. skal der rettes i den

    eller kan den godkendes?

   

    b. Valg af ladestander leverandør til klostervangen.

 

    c. Status på helhedsplanen og videre arbejde med skuret til cykler.

 

    d. Ulovlige døre v Bentha + Lene 

 

    e. Alle Klostervangens beboere betaler nu 1% af huslejen til

     vinduespolering af altanvinduer, der nok har lange udsigter,

     før den kan praktiseres. Kan vi bede økonomien om at

     stoppe opkrævningen? v Lene  

 

    f. status på opslags tavler og opsætningen af dem.

 

    g. tilbud på at male p-pladser i hele området.

 

    h. opfølgning på facade vinduer og hvad der skal ske med dem.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder og rengøring v./ Bentha

 

    b. Status på BBK og ansøgning til diverse til BBK v Alex

 

    c.. Økonomi v./ Per

    - Evaluering af møde med AAB omkring beboeraktiviteter

        og dens betalinger.

    - gennemgang af økonomien for 2022.

 

     d. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    - Lokale udlejning via den nye AAP v Lene +Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Status på hjemmesiden v Per

 

    b. Års hjul v.Lene

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Ansøgning fra billard gruppen og hvad er status omkring

    genåbningen af lokalet. Alle mand træder til hvis der er brug for det.

 

    b. Vi skal have renoveret beboerhuset, skal der laves en gruppe

    med beboerne og bestyrelsen eller hvad skal vi gør.

 

    c. Der skal arrangeres fastelavn

 

6. Kontortid, mandag 2023-02-06, kl. 18.30 - 19.30, varetages af

bestyrelsesmedlemmerne:

    I Bestyrelseslokalet i beboerhuset

 

7. Eventuelt.

 

a.

 

b.

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

 

Last updated 11-09-2023 22:03:09