Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2023-06-26

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Alex, Jesper, Lene 

Afbud: Jytte, Karen

Gæster: Jan Bojsen og Danny Madsen
 

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet, Beboerhuset

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Alle
 

 Møde med Jan Bojsen og Danny Madsen:

 Aktioner, hvem, hvornår?

 

     
     
     
     
     
     

1. Godkendelse af referat fra møde 2023-05-29

 

2. Formanden orienterer:

 

 a. evaluering af repræntantskabs møde

 

b. gennem gang af de forslag der blev stemt igennem på beboermødet,

hvem har sætter tingene i gang. ( se mail fra Rikke d. 20-6)

 

c. skal vi lave et spørgeskema omkring afholdelse af beboermøde og

tur til Djurs sommerland

 

d. gennemgang af turen til djurs sommer land ( der deltog 118 gæster)

 

    e. Forslag om et åbent hus arr. hver 3. mdr, hvor beboere kan komme

     med spørgsmål. Begrundelse: der er meget svingende fremmøde til

     vores kontortid 1 gang pr mdr.

 

f. mail fra morten s ang. de mange spørgsmål.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder og rengøring v./ Bentha

 

    b. Økonomi v./ Lene

der er udleveret et dankort til Per formand.

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

overgang til AAB skal ske snart

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. hjemmesiden. er oppe at køre og mangler stadig arbejde

men den er oppe at køre.

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra Birte Pehn og Anne Mette Digmann:

Forslag: At oprette et "Klostervangens beboer rådgivning"

 

    b. Øvrige

 

6. Kontortid, mandag 20203-07-04 kl. 18.30 - 19.30,

varetages af bestyrelsesmedlemmerne, 

    Beboerhuset: Sommerferie

    

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

Last updated 01-11-2023 21:26:17