Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2023-09-25

 

Dagsorden

Deltager:  Per, Jytte, Jesper, Alex, Karen, Bentha, Lene 

Afbud:

Gæster: Jan B og Allan o


Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00. Mad: kl 18.00

Sted: Bestyrelseslokalet, beboerhuset, Langelandsgade 52A 

 

 Møde med jan og Danny

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    1. Status på tv og internetudbydere til klostervangen v Allan og Per

        (Skiltning og åbning af el-ladestandere i Gg og Ll v. Allan)

    2. Lys ved den lilletrappe på Langelandsgadeblokkens 

    p-plads? Punkt til Hans?

    3. Extra udjævning af huller på Langelandsgade-blokkens

     p-plads? punkt til Hans?

    4. Vinduespudsning og undersøgelse af vinduer?

    5. Cykelskur ved "spritruten"? v. Per (Allan Andersen har svaret telefonisk)

    6. Hundeluftning forbudt skilte. Udført med god effekt

    7. Indgangsnøglebrikker kan åbenbart bruges til alle

        opgange i Grønnegade ved Bentha

    8. Genetablering af løbebane ved boldbanen? ved Alex

    9. Kan elevatorernes højde øges? ved Alex

    10. Mail omkring elevator og antænder på taget af LL blokken.

    11. de grønne områder ligner ikke sig selv ved de nye haver, hvad er

        status fra driftens side af.    

 

 

2. Status på arbejder fra afd. mødet maj 2023:

 

    1. Lyssluk af lys ved multibane og legeplads? v. Per Skal der stadig arbejdes med

    2. Hæk/ lydskærm ved Langelandsgade? skal der arbejdes med sammen med service centeret.

    3. Beboerhaver øst og vest for Grønnegadeblokken? skal der arbejdes med sammen med service centeret.

    4. Grill på altanerne: Er det ført ind i ordensreglementet? til Julia

    5. Fartdæmper på Grønnegade-p-pladsen: Udført

    6. Status på de 15 parkeringspladser, som er bevilliget

     Samsøgade skolen.  Mellem 20-25 ledige p-pladser i

     dagstimerne

    7. Bom for grussti ved Grønnegades p-plads. Udført med

     god effekt

    8. Status på kunst i beboerhuset? v. Per og else

    9. Skiltning og åbning af el-ladestandere i Gg og Ll v. Alex, per og Allan o

    10. Status på de stramme dørpumper på beboernes indgangsdøre. v. Morten Strunge

 

 

1. Godkendelse af referat fra møde 2023-08-28 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

2. Formanden orienterer:

 

    a. Beboermøde sammen med Morten Homann vedrørende

         klage fra Jacob Refsgård

 

    b. Beboermøde vedrørende en "beboeraktivitetsudvalg"

        og en  "Gruppe til indretning af beboerhuset"

 

    c. Inga Hansen har atter mod på at genstarte

        Klostervangsbladet med opstart den 1/12-2023

        Som sidst betales udgifterne til trykning og levering

        af konto 119? ved Lene 

 

    d. Status af maling af gæsteværelset og flytning af

        motionsredskaber ved Per/Alex   

 

    e. Forskønnelse af areal ved Grønnegade blokkens gavl?

 

    f. . Status på udbedring af fejl og mangler i beboerhuset v.Per

 

    g. Der skal findes dato til status møde omkring helhedsplanen til Morten H og Morten S

    forlsag:

Onsdag d. 27/9 kl. 16.30

Torsdag d. 5/10 kl. 16.30

Tirsdag d. 10/10 kl. 16.30.

 

    h. der skal findes dato til markvandring til Hans.

    forslag:

Onsdag den 11. oktober

Onsdag den 18. oktober

Torsdag den 19. oktober

 

    i. lav en seddel omkring boretider og andet. mener Lene har en klade.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer

 

    a. Grønne områder og rengøring v./ Bentha/Karen

 

    b. Økonomi v./ Per

    1: Ansøgning om bespisning og drikke til banko-deltagere:

        ca 8000kr

    2. Ansøgning om 5.000kr til lydanlæg i BBK-rummet i Langelandsgade?

    3. skal der undersøges om vaskeri betalingerne svare overens med da fast udgifter?

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

        overgang til digitalt efter møde i AAB d.26-9

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside. 

 
    a. Hjemmesiden: det går fremad

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra Alex, Karen og Bentha: Bankospil den 18/11-2023

 

  c. Status på beboerrådgivning v Alex

 

6. Kontortid, mandag 2023-10-02, kl. 18.30 - 19.30, varetages af

                      bestyrelsesmedlemmerne:

                      I bestyrelseslokalet i beboerhuset,

                      Langelandsgade 52A

   

 

7. Eventuelt.

 

    a. julegaver husk at købe

 

    b.

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

Last updated 01-11-2023 21:31:35