Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2023-09-25

 

Dagsorden

Deltager:  Per, Jytte, Jesper, Alex, Karen, Bentha, Lene 

Afbud:

Gæster: Jan B og Allan O


Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00. Mad: kl 18.00

Sted: Bestyrelseslokalet, beboerhuset, Langelandsgade 52A 

 

 Møde med jan og Danny

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    1. Status på tv og internetudbydere til klostervangen v Allan og Per

 

    - Skiltning og åbning af el-ladestandere i Gg og Ll v. Allan
 

    2. Lys ved den lilletrappe på Langelandsgadeblokkens 

    p-plads? Punkt til Hans?

    3. Extra udjævning af huller på Langelandsgade-blokkens

     p-plads? punkt til Hans?

    4. Vinduespudsning og undersøgelse af vinduer?

    5. Cykelskur ved "spritruten"? v. Per (Allan Andersen har svaret telefonisk)

    6. Hundeluftning forbudt skilte. 

    7. Indgangsnøglebrikker kan åbenbart bruges til alle       opgange i Grønnegade ved Bentha

    8. Genetablering af løbebane ved boldbanen? ved Alex

    9. Kan elevatorernes højde øges? ved Alex

    10. Mail omkring elevator og antænder på taget af LL blokken.

    11. de grønne områder ligner ikke sig selv ved de nye haver, hvad er status fra driftens side af.    

 12. Yderligere fra Jan

 1. Fibia/whao tilbyder gratis at trække fiber ind i alle de lejligheder, der endnu ikke har fået trukket fiber ind (ca 220 lejemål.). Beboerne er derefter frit stillet til at vælge internet- og tv udbydere fra fiber løsningen. Der vil være ca 12 udbydere at vælge imellem. Internet og tv udbyderne betaler leje til Fibea. Man kan også vælge vios eller yousee fra det eksisterende coax-kabel. 

Skiltning af el-ladestandere sættes op snarest. 2 el-ladere i henholdsvis Grønnegade og langelandsgade bliver låst til KUN op-ladning af el-biler. parkering på disse pladser medføre fremover en bøde.

 

2. Jan taler med Hans ang. manglende lys

 

3. Tages med Hans til markvandringen

4. Afventer Sky Works, hvornår de starter vinduespudsningen. Undersøgelse af vinduerne skal foretages efter 1 pudsning. Vi håber på 2 gange pudsning i 2023 ellers alternativt 3 pudsninger i 2024

 5. Cykelskuret er beskadiget efter opbevaring. Der skal minimum et nyt tag eller max et helt nyt skur. Strøm til skuret klarer Eddie.

 

 6. Udført med god effekt

7. Per kontakter Jeannette ang. kodning af nye brikker til "kun" egen opgang fremadrettet.

 

8. Genetablering af løbebane, fodgængerovergang ved beboerhus rt hurtigt kørende cyklister og anlæggelse af fliser rundt om bommen ved Grønnegades parkering mod boldbanen tages med Hans til markvandringen.

9. Jan spørger Motech. Svar: Ja, det kan de, men det bliver meget dyrt!

10. Jan undersøger rigtigheden fra Motech, om at elevatorernes spøgelseskørsel kan skyldes forstyrrelser fra antennerne på taget.

11. projektet er pt i gang med at fjerne ukrudt og stabilgrus fra Gg gadeblokkens haveside. Derefter skal der såes græs. Status tages med mødet med Morten H og Morten S.

12.

a. Gartner Vivian er nu fastansat  i Klostervangen og gartner Anders er i Klostervangen hver anden torsdag

b. Jan foreslår, at vi inviterer Allan Andersen på "Havevandring", således at vi kan få afklaret hæk-klipning på nedkørslen til Llgades parkering og andet vedrørende de grønne områder.

c Efter afslutning af helhedsplanen er der mærkbart kommet en meget bedre stemning i Klostervangen, og servicefolkene har fået mere overskud. Der er stadig problemer med elevatorerne, som forsøges at løses mellem driften, Færch og co og Motech.

d, Tilsyn med brand/røg-alarmerne er meget dyrt pga ganske få udbydere i landet, men tilsynet skal sættes i udbud. Udbydes til en periode a 3 år. 

 

2. Status på arbejder fra afd. mødet maj 2023:

 

    1. Lyssluk af lys ved multibane og legeplads? v. Per 

    2. Hæk/ lydskærm ved Langelandsgade? skal der arbejdes med sammen med service centeret.

    3. Beboerhaver øst og vest for Grønnegadeblokken? skal der arbejdes med sammen med service centeret.

    4. Grill på altanerne: Er det ført ind i ordensreglementet? til Julia

    5. Fartdæmper på Grønnegade-p-pladsen: Udført

    6. Status på de 15 parkeringspladser, som er bevilliget    Samsøgade skolen.  

    7. Bom for grussti ved Grønnegades p-plads.

    8. Status på kunst i beboerhuset? v. Per og Else

    9. Status på de stramme dørpumper på beboernes indgangsdøre. v. Morten Strunge

    

 

 

 

1. Der arbejdes stadig med at tilrette lyset.

2. Der ønskes en bøgehæk som det andet hæk mod Langelandsgade. Tages med Allan A. Der skal indhentes et tilbud og fremlægges på næste afdelingsmøde. 

 

3. Der er møde i M&E den 28/9-2023. Der vil de drøfte beboerhaverne.  

4. JA

 

5. Der er måske et ønske om en 3. fartdæmper. Dette kan stilles som forslag til næste afd. møde. 

 6. Der er mellem 20-25 ledige p pladser i Klostervangen i dagstimerne 

 

7 Sat op med god effekt, dog ønsker bestyrelsen at der anlægges fliser rundt om bommen til fodgængerne

8. Opsat kunst er kun forsikret ved et regulært indbrud.

9. Der er ikke klaget over dørpumperne igennem længere tid.

 

Aktioner: Hvem og hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2023-08-28 

 1. Godkendt uden kommetarer

2. Formanden orienterer:

 

    a. Beboermøde sammen med Morten Homann vedrørende

         klage fra Jacob Refsgård

 a. Afholdes i forbindelse med bestyrelsesmødet den 27/11-2023 kl 16.30-18.00. Per kontakter Morten H

    b. Beboermøde vedrørende en "beboeraktivitetsudvalg"

        og en  "Gruppe til indretning af beboerhuset"

 b. Per laver et opslag til beboermøde den 30/10-2023 kl 17-18.30. Sættes op i opgangene Aflyst pga tidsnød

    c. Inga Hansen har atter mod på at genstarte

        Klostervangsbladet med opstart den 1/12-2023

        Som sidst betales udgifterne til trykning og levering

        af konto 119? ved Lene 

 c. Lene kontakter Inga mhp opstart plus vi ønske "husk og gem" i bladet. 1.blad midt november.

    d. Status af maling af gæsteværelset og flytning af

        motionsredskaber ved Per/Alex   

 d. Maling er købt og møbler fjernet. Alex vasker vægge ned og der males snarest.

    e. Forskønnelse af areal ved Grønnegade blokkens gavl?

 e. M&E arbejder på sagen

    f. . Status på udbedring af fejl og mangler i beboerhuset v.Per

 f. Mangler endnu: a. styring af emhætte mangler v driften, b. Styring af ventilation virker ikke v driften og c. Beboerhuset vinduer skal pudses v driften. Ang det sidste punkt: Per kontakter Danny

    g. Der skal findes dato til status møde omkring helhedsplanen til Morten H og Morten S

    forlsag:

Onsdag d. 27/9 kl. 16.30

Torsdag d. 5/10 kl. 16.30

Tirsdag d. 10/10 kl. 16.30.

 

g. 10/10 kl 16.30. Per kontakter Morten H og Morten S

    h. der skal findes dato til markvandring til Hans.

    forslag:

Onsdag den 11. oktober

Onsdag den 18. oktober

Torsdag den 19. oktober

 

h. Den 18/10 kl 16.30. Per kontakter Hans

 

    i. lav en seddel omkring boretider og andet. mener Lene har en klade.

 

i. "Husk og gem" genoptrykkes og hus-stands-omdeles ved Lene, Jytte og Alex

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer

 

    a. Grønne områder og rengøring v./ Bentha/Karen

 a. Afventer udfaldet af projektets arbejde ved Gg-gade blokkens haveside. Delte meninger om rengøringsstandarden i opgangene.

    b. Økonomi v./ Per

    1: Ansøgning om bespisning og drikke til banko-deltagere:

        ca 8000kr

    2. Ansøgning om 5.000kr til lydanlæg i BBK-rummet i Langelandsgade?

    3. skal der undersøges om vaskeri betalingerne svare overens med da fast udgifter?

 

1. Godkendt. Per lægger bil til indkøb.

 

2. Godkendt

 

3. Per forespørger økonomi

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

        overgang til digitalt efter møde i AAB d.26-9

 c. Går fint

- møde om digital booking af festlokalet den 26/9. Per og Lene deltager

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside. 

 
    a. Hjemmesiden: det går fremad

a. Det går stadig fremad:   

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra Alex, Karen og Bentha og Jytte:

Bankospil den 18/11-2023

 a. Per vil gerne være opråber.

  c. Status på beboerrådgivning v Alex

c. Juristens svar: beboerrådgivning må hverken kunne kobles på AAb eller bestyrelsen. Udvalget vil tage initiativet op til fornyet overvejelse

6. Kontortid, mandag 2023-10-02, kl. 18.30 - 19.30, varetages af

                      bestyrelsesmedlemmerne: Lene, Per, Alex

                      I bestyrelseslokalet i beboerhuset,

                      Langelandsgade 52A

   

 

7. Eventuelt.

 

    a. julegaver husk at købe

 Husk inden den 27/11-2023

    b. Overvejelser om en stor sommerfest til sommeren 2024

Tages med til næste bestyrelsesmøde. 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

Last updated 01-11-2023 21:32:14