Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 30-10-2023

Deltagere: Bentha, Per, Jesper, Alex, Jytte, Karen og Lene 

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

lille

Medium
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2023-09-25

xxxxxxxxxxx

2. Formanden orienterer:

 

Jeg har set et cykel skur i stålramme og træbjælker imellem, syntes forslaget fra Allan er grimt.

        Tilskud: Projekt: 160.000kr + DV 65.000kr. Mgl. 11.500kr. Overflytte penge fra anden konto?

        jeg har set et cykel skur i stålramme og træbjælker imellem, syntes forslaget fra allan er grimt.

 

b. Ønske om adgang til best. referater. Forslag: 2 stk referater pr Klostervangs-blad

    indtil hjemmesiden kommer i gang

 

    c. Sky Works arbejder på en løsning med at rengøre mellem panserglas og vinduer

        Er det effektueret?

 

    d. Morten Strunges svar på opsætning af solceller v Alex

 

e. Status på beboermøder ang. Fibia-tilbud. Hvornår? Se Mail fra D. 29-10

    Intern kabling i lejlighederne? Gammel eller ny kabeltræk i lejlighederne?

 

    f. Vand-indtrængning fra facader og tag. Hvad skal vi stille op? Der er også lommer af vand oppe på taget inde under tagpappet. Gennemgang af mail fra Per formand til flere i AAB  omkring situationen i afd. ang vand indtrængning og larmende vinduer ved blæsevejr plus meget andet.

 

g. Mail fra Morten S om brand instrukserne. Kan vi skrive den bedre og skal vi gør brug af Jørn til at gøre den flot?

 

h. Adgangsbrikker til billardrummet, når pensionist klubben flytter til beboerhuset v Bentha // Lene 

 - Udlejning af festsal og 1.sal. Pris incl. rengøring, og indkøb af møbler til 1.sals lokalet

- Gæsteværelset i Grønnegade. Har vi hørt nyt fra Jan?

 

    i. Parkerings regler på el lade pladserne. der er rykket endnu en gang til Allan O om opsætningen.

 

    j. Gennem gang af mails fra forskellige beboer

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

en. Grønne arealer og rengøring v./ Bentha

    1. Hvordan går det med beboer haver? 

    2. Hvordan går det med forskønnelse af Ggs gavl område

    3. Rod og svineri i byttecentralen. Sætter servicecenteret hegn for skuret i den åbne ende? Eller forhøjet hegn omkring hele genbrugsstationen?

    4. Forslag fra Thomas om en ny genbrugsstation i Langelandsgade?

 

    b. Økonomi v./ Per

 

1. Pensionist gruppen ansøger 2000 kr til julefrokost v Jytte

        2.  Økonomi på Klostervangs bladet mod Lene

        3. skal der arbejdes på en fælles tur til djurs sommerland for alle afdelinger i AAB?

        4. Stor fælles beboerfest til sommer?

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    - overgang til digital løsning Møde mellem os og AAB tirsdag d. 31-10

    - loppe marked d. 12-11 fra kl. 10 til 16

    - fællespise gruppen har aflyst deres spisning pga for få tilmeldte. kan vi som bestyrelse gør noget for at afhjælpe dette, for det skaber et godt sammenhold for beboerne.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Hjemmeside - Status?

 

    b. ÅÅÅ

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

en. Fra AAB

 

    b. Øvrige

 

6. Kontortid, mandag 2023-11-06  kl. 18.30 - 19.30, varetages af

    bestyrelsesmedlemmerne

   

 

7. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost - husk datoen den 8/12 kl 18. Hvem deltager?

 Per kommer

    b. 

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

Last updated 01-11-2023 21:33:03