Referat fra  bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 30-10-2023

Deltagere: Bentha, Per, Jesper, Alex, Jytte, Karen og Lene 

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

lille

Medium
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2023-09-25

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Godkendt uden kommentarer

2. Formanden orienterer:

 

Jeg har set et cykel skur i stålramme og træbjælker imellem, syntes forslaget fra Allan er grimt.

        Tilskud: Projekt: 160.000kr + DV 65.000kr. Mgl. 11.500kr. Overflytte penge fra anden konto?

        

 Best. ønsker et pænere cykelskur. Per undersøger markedet og kontakter Allan Andersen

b. Ønske om adgang til best. referater. Forslag: 2 stk referater pr Klostervangs-blad

    indtil hjemmesiden kommer i gang

 b. Referatet fra bestyrelsesmøderne bliver delvist offentliggjort i beboerbladet "Spotlight" med henvisning til klostervangens hjemmeside: www.klostervangen.dk. Hvis man ønsker et papirs referat, er man velkommen til at henvende sig til et bestyrelsesmedlem eller møde op i bestyrelsens kontortid hver den første mandag i måneden kl 18.30-19.30 pånær december og juli

    c. Sky Works arbejder på en løsning med at rengøre mellem panserglas og vinduer

        Er det effektueret?

 c. Sky Works arbejder på en løsning til rengøring mellem panserglas og altanvinduer. Per kontakter Morten mhp igangsættelse af undersøgelse af altanvinduerne., der sættes i gang efter 1. vinduesvask.

    

    d. Morten Strunges svar på opsætning af solceller v Alex

 d. Opsætning af flere solceller vil blive meget dyrt, derfor vil best. stille forslaget til det næstkommende afd. møde.

e. Status på beboermøder ang. Fibia-tilbud. Hvornår? Se Mail fra D. 29-10

    Intern kabling i lejlighederne? Gammel eller ny kabeltræk i lejlighederne?

 e. Allan er sat på sagen. Der afholdes beboermøde den 8/11-2023 for Klostervangens beboere. Fibia får svært ved at få trukket fiber ind i lejlighederne før 3/1-2024

    f. Vand-indtrængning fra facader og tag. Hvad skal vi stille op? Der er også lommer af vand oppe på taget inde under tagpappet. Gennemgang af mail fra Per formand til flere i AAB  omkring situationen i afd. ang vand indtrængning og larmende vinduer ved blæsevejr plus meget andet.

 f. Projektchefen har indkaldt underentreprenørerne til møde om situationen torsdag den 3/11. Afventer resultatet af dette møde

g. Mail fra Morten S om brand instrukserne. Kan vi skrive den bedre og skal vi gør brug af Jørn til at gøre den flot?

 g. Per kontakter Morten S og Jørn mhp at gøre teksten mere læsevenlig. Best. foreslår at brandinstruksen husstandsomdeles i lamineret tilstand, med opfordring til at beboerne selv klister den op på el-skabsdørens inderside.

h. Adgangsbrikker til billardrummet, når pensionist klubben flytter til beboerhuset v Bentha // Lene 

 - Udlejning af festsal og 1.sal. Pris incl. rengøring, og indkøb af møbler til 1.sals lokalet

 

- Gæsteværelset i Grønnegade. Har vi hørt nyt fra Jan?

 h. Per kontakter servicecenteret mhp at få en liste over BKK-brugere med nøgle brik til lokalet.  Tages med til næste best. møde mhp at få slettet "gamle" brugere, der ikke mere har legal brug for adgang til BKK lokalet. 

- Ny pris fra 1/1-2024: Festsal stueetagen: 1200kr + 400kr rengøring = 1600kr ialt. Depositum: 800kr.  Dog får alle beboere, der har bestilt lokalet frem i tiden, til den allerede betalte pris. 1. sals lokale til 30 personer får en nypris på 800kr og depositum: 400kr.

- Hans N får sat en konsulent på til at vurdere, om det gamle varmemesterkontor i Grønnegade er egnet og lovligt som gæsteværelse. Vi afventer

 

    i. Parkerings regler på el lade pladserne. der er rykket endnu en gang til Allan O om opsætningen.

 i. Per rykker Allan A.  for at få sat skilte op på de pladser, der kun må bruges til opladning

    j. gennem gang af mails fra forskellige beboer

 j.

- Ang synlige referater: se under pkt 2b

- Ang. Linedans den 18/1-2024. Godkendt og festlokalet er booket. Alex giver Gitte besked. 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

 Grønne arealer og rengøring v./ Bentha

    1. Hvordan går det med beboerhaver?

    2. Hvordan går det med forskønnelse af Ggs gavl område?

    3. Rod og svineri ved byttecentralen. Bliver der sat hegn op ved skuråbningen ? eller højere hegn omkring gården?

    4. Thomas´ forslag om en ny genbrugscentral i Llg

 Lidt uenighed om standarden af rengøringen. Bentha kontakter Allan mhp bedre støvsugning af elevatorrillerne

1. Beboerhaver: umiddelbart er der ikke den store interesse for oprettelse af flere beboerhaver. Ser tiden an.

2. Der er nu fjernet nogle af de store sten i springvandet, således at der er mere fri adgang til vand for fugle og harer mv

3. Enighed om at få lukket af ind til byttecentralens skur. Taget er ligeledes utæt, og der ønskes en opgradering af området med højere hegn. Per kontakter Jan. Jan har svaret, at der næsten ikke er afsat penge til vedligeholdelse af genbrugsen og byttecentralen på DV-skemaet

4. Per tager kontakt til Jan mhp oprettelse af en mere tydelig storskraldsplads i Langelandsgade

    b. Økonomi v./ Per

 

1. Pensionist gruppen ansøger 2000 kr til julefrokost v Jytte

        2.  Økonomi på Klostervangs bladet mod Lene

 

        3. skal der arbejdes på en fælles tur for alle til Djurs sommerland?

        4 Sommerfest?

        

1. Godkendt

2. Bladet koster gennemsnitligt 2500kr at trykke 400 stk pr gang. Inga har frihed til at skrive mellem 8-16 sider alt efter behov. Foreløbigt udkommer bladet hver anden måned. 

 

3. enighed om at det er en god ide

4. Bestyrelsen udarbejder et idekatalog til gennemgang i syart af 2024

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    - overgang til digital løsning Møde mellem os og AAB tirsdag d. 31-10

 

    - Loppe marked d. 12-11 fra kl. 10 til 16

    - fællespise gruppen har aflyst deres spisning pga for få tilmeldte. kan vi som bestyrelse gør noget for at afhjælpe dette, for det skaber et godt sammenhold for beboerne.

 c.

- Fra mødet den 31/10: AAB starter med at styre udlejningen af festsalen i beboerhuset fra den 3/1-2024. Udlejning af 1. sals lokale med plads til 30 personer følger snart efter, så snart det er møbleret. Og senere kommer udlejning af gæsteværelset også med i bookingen, hvis altså vi får lov til at anvende lokalet i Gg kælderen som gæsteværelse

- Loppemarked den 12/11 kl 10-16: Godkendt og festsalen booket.

- Meget ærgerligt og bestyrelsen håber, det kun er en engangsforeteelse. Bestyrelsen opfordrer fællesspisegruppen til at reklamere i beboerbladet, og håber at der er flere, der melder sig til næste gang

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Hjemmeside - Status?

 a. Nu er dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder og afdelingsmøder langt ind på www.klostervangen.dk

    b. Råderet og vedligeholdelses reglementerne v Julie 

 b. Møde v Julie i AAB den 21/11 2023 kl 15 - 17

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

en. Fra AAB

 

    b. Øvrige

 

6. Kontortid, mandag 2023-11-06  kl. 18.30 - 19.30, varetages af

    bestyrelsesmedlemmerne: Bentha, Jytte og Lene 

   

 

7. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost - husk datoen den 8/12 kl 18. Hvem deltager?

 Per, Jesper, Karen, Bentha, Jytte, Alex og lene 

    b. Bestyrelsen opfordrer alle, der har hylen fra altanvinduer eller utætte altan/gavl vinduer om at henvende sig til servicecenteret.

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

Last updated 01-11-2023 21:33:42