Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2023-04-12

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Lene, Per, Jesper

Afbud: Jytte
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet, Beboerhuset, Langelandsgade 52A

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Alle
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Godkendelse af referat fra møde 2023-10-30

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Suppleanterne skal med til næste bestyrelsesmøde i januar. Har vi mailadresserne? v Lene 

 

    b. Status på Fibia og deres trækken fiber ind i Klostervangens lejligheder? 

 

    c. Rengøring fra den 3/1-2024: Det nye AAB booking system af festlokalet, senere 1. sals lokale og forhåbentligt gæsteværelse i Grønnegade kræver, at der er en direkte kontakt fra AAB og servicecenteret til rengøringen via et mailsystem. Er det noget Tina kan klare, eller skal vi have en anden rengøring?

 

    d. Hvordan orienterer vi de beboere, der har briknøgle til beboerhuset, at de fra den 3/1-2024  skal booke gennem servicecenteret og respektere andres bookinger? Ex møder i de forskellige grupper.

-    Per skulle skaffe en liste med beboere, der stadig har briknøgle til BKK rummet. Disse skal lukkes fra januar 2024./ Bentha + Lene 

- Har vi styr på, hvem der har briknøgler til beboerhuset?

 

    e. Forberedelse af extra ordinært afd. møde d. 19/3-2024 vedr. råderet og vedligeholdelse. Bestille lokale plus forplejning, stemmesedler, taxabonner, dirigent, aftaler med AAB, omdeling af dagsorden 6 uger før mødet. Mere??

 

    f. Status på:

    1. Skilte ved el-ladestandere?

    2. Brandinstruks, er de klar til runddeling?

    3. Køb af møbler til 1. sal, beboerhus? Evt starte med at flytte møbler fra BKK til beboerhus 1. sal, så vi kan starte med udlejning

    4. Vinduesvask i beboerhus? 

    5. Grønnegade blokkens gavl-have? Kan vi få lavet et økonomisk overslag til afstemning ved afd. møde 2024?

    6. Renovering af storskraldsområde i Gg? Hvad gør vi her og nu for at opgradere området? Evt lukke af til byttecentralen? Skal vi få lavet et økonomisk overslag til afstemning til afd. mødet 2024? Og er storskraldsområdet i Llg oprettet?

    7. Gæsteværelse i Grønnegadeblokkens kælder? Det siges at være ualmindeligt ulækkert og kræver nok en større renovering. Økonomisk overslag mhp renovering?

    8. Hækklipning ved nedkørslen til Llg P-plads?    

 
   g. Morten Ss mail ang møde med underentreprenørerne over ting, der skal laves  
   h. Marlen har tidligere søgt om boomblaster, bolde og et rum til yoga. Status? v Lene   

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder og rengøring v./ Bentha

    - Er der interesse for beboerhaver?

     Og hvis ikke, hvad ønsker vi så skal være på området øst for boldbanen? Vild natur med mange blomster og     buske? Andet? Og vild natur vest for Grønnegadeblokken, skråninger og andre steder?

 

    b. Økonomi v./ Per

    1. Banko udvalget ansøger om en ny opvaskemaskine til festsalens køkken / Alex

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Hjemmeside? v Per

 

    b. Årshjul v Lene 

    Ekstra ordinært afdelingsmøde den 19/3-2024 og ordinært afdelingsmøde den 15/5-2024 på Scandic Hotel, Østergade. Per giver besked til AAB og servicecenteret.   

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Øvrige

 

6. Kontortid, mandag 2024-01-08 kl. 18.30 - 19.30, varetages af:

 

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

Last updated 03-12-2023 19:15:19