Referat af bestyrelsesmøde afholdt 2012-10-29  
Deltagere:
Anna, Anders, Bentha, Lisa,  Steen, Thomas
Gæster:Ole Fisker og Henning Mejlgaard
Afbud:
  Dan
  Reference: Dagsorden til møde 2012-10-29
 Ole og Henning orienterede om diverse opgaver.    Aktioner & deadline
1. Godkendelse af referat.
   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 2012-09-24 udsat, to ref. til godkendelse 2012-11-26
   

2. Formanden orienterede om:
   a. Der blev talt om mødedisciplin, form og indhold.
   b. Internet hotspot i beberhuset tages op på næste møde.
   c. Belysning i haven er sat i gang, kan først afsluttes i 2013.
   d.Ungdommens Røde Kors tages op på næste møde, FMD har meddelt udviddet tid: 15.30 - 18.30
   e. Samtale om pris forhøjelse og nyt regelsæt af beboerhuset
   f. Billardklubben på til næste møde
  
     - ...
   y. Indkommende klager:
     -  Er set og behandlet, indstilling afsendt til hovedkontoret 2012-10-29 af FMD

 

 Anders

3. Bestyrelsesmedlemmer orienterede om:
  a.er sat i gang
  b.økonomien er i orden
  c. skal på noget før, på til næste møde. tages op igen
  d. orientering om det bolig sociale fællesskab
  e. ny pc, og dens muligheder
  f. snak om mulighed for betaling af rengøring/driften af beboerhuset. Der laves en beskrivelse af omfanget.

 


Bentha,
Anna
Thomas
Anna
Anders
Anna

4. Indkommende skrivelser
  a. Lisa opstilles som kredsrepræsentant 
  b. Servicepakkemøde 30. okt.
  c. Repræsentantskabsmøde  den 29. november, kl. 19.00 på Radisson

 


Anna, Anders, Bentha
Lisa,  Steen, Thomas, Dan

5. Kontortid: På kontoret mandag 2012-05-11 er:
  a. Anna, Anders,
  b. Næste møde er den 26. november 2012
 

 

     
6. Under dagsordenspunkt eventuelt blev følgende diskuteret:
   - ...julefrokost
   - ...
 


 

     
Referatet udfærdiget af Lisa,    [ template: Sidst redigeret af.Lisa..]

 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00