Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2012-03-25

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Dan, Steen, Thomas.
Afbud: Lisa.
Gæster: Sidsel og Jan, 19.00 - 20.00: om loppemarked 2013

 

Tid: ca. 18.30 - ca. 21.30

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anna & Anders

Forud for ordinært møde gennemføres koordinations- og orienteringsmøde om loppemarked 2013 med gæster
 

 1. Godkendelse af referat fra møde 2012-02-25
   
 2. Formanden orienterer:
  a. Formandssmøde 
  b. Information om byggesag på skrift til beboerne (omdeles evt. sammen med næste beboerblad)
   
 3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.
  a. Foreningsbankkonto v./ Dan
  b. Økonomi: Periodisk vedloigeholdelse v./ Anna
   
 4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
  a. Fortsat udestående på brugsanvisning på online reservation af beboerfaciliteter
   
 5. Indkomne skrivelser og forslag.
  a. Beslutning om P-vagt,
  b. Beslutning om løbebånd,
  c. Beslutning om anvendelse af lokale til musik => "Musikklub"
   d. Ansøgning fra BBK                 
 6. Indkomne klager.
   - Klage nr. 25-0059-008 af 2013-03-07
   
 7. Kontortid, mandag 2012-05-06, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:
  a. Anna og Lisa
  b. Thomas og Anders
   
   
 8. Eventuelt.
   
Referatet udfærdiges af Thomas    

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00