Referat af bestyrelsesmøde afholdt 2013-03-25  
Deltagere:
Anna, Anders, Bentha, Dan, Lisa,  Steen, Thomas
Gæster:Sidsel. 
Afbud: Lisa.
  Reference: Dagsorden til møde 2013-03-25

Før bestyrelsesmødet diskuterede vi med Sidsel hendes oplæg til markedsdag. Svært at samle folk til div. aktiviteter. Forslaget er på højt ambitionsniveau. Kan nok neddrosles. Dan tilbyder sin assistance i forhold til "uddeling af fødevarer"(fødevarekontrol).Vi gennemgik hele idékataloget.

Sidsel får råd fra os i forhold til kontakt til engagerede beboere (beboerblad, musik oa.) Vi kan evt. stille stole til rådighed. Måske opstilling af telt. Vi opfordrer til et enkelt arrangement, hvor folk selv kommer med borde-stole. Cafe med kage fra beboerhuset. Forslag om salg af en øl.

Sidsel kommer til opfølgning til næste bestyrelsesmøde 29. 4. kl. 19.00.

  Aktioner & deadline
1. Godkendelse af referat.
   Referat fra bestyrelsesmødet 2013-02-25 blev godkendt uden bemærkninger.
   

2. Formanden orienterede om:
   a. formandsmøde. Materiale uddelt til bestyrelsen. Budgetstyring gennemgået og kommende vagtordning. Materiale ligger på intranet.
   b.Byggesagen: materialet om de 3 forslag kommer med ud i det næste beboerblad. Arne T. og Carsten K. vil afholde beboermøde før sommer.
     Efter vedtagen handlingsplan kan renovering evt. starte medio 2014.

 

Ingen,

Anna, Anders, Bentha, Dan,
Lisa,  Steen, Thomas

3. Bestyrelsesmedlemmer orienterede om:
  a. Dan: Har kontaktet Danske bank ang. oprettelse af konto. Anders kigger nærmere på betingelser.
  b. PV- skema. Vi kan gå ind på intra og kigge på det. Konto 115, særlige vedligehold, splittes op på 23 forskellige konti.  Det vil ikke få betydning for huslejen. Tekniske budgetændringer.
 

Ingen, Anna, Anders, Bentha, Dan,
Lisa,  Steen, Thomas

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside


    a. bestyrelsen vil gerne være behjælpelig med kommunikation om loppemarked. Anders vil give brugervejledning ang. online booking af beboerlokaler
  -

5. Indkomne skrivelser og forslag.

a. Q-park: vedtaget at opsige Q-park og hyre Green park. Formanden tager kontakt til AAB ang. opsigelse af Q-park.

b. Beslutning om løbebånd. Vedtaget at købe det. 

c. Beslutning om anvendelse af lokale til musik. Pt. har vi ikke mulighed for at imødekomme behovet. Men vi er positive overfor behovet.

 

Ingen, Anna, Anders, Bentha, Dan,
Lisa,  Steen, Thomas

6. Indkomne klager: 

1 klage behandlet.

 

 

 7. Kontortid: På kontoret mandag 2013-05-06 er:
  a. Anna,  Lisa, 
  b. Anders,Thomas
   Ingen, Anna, Anders, Bentha, Dan,
Lisa,  Steen, Thomas

8. Under dagsordenspunkt eventuelt blev følgende diskuteret:
    - Opsiglse af eksterne biler i glashuset. Til behandling næste møde.
    - Store oprydningsdag lø. 20. april. Kl. 10.00-12.00.
    - De grønne områder: forslag om at kigge på de grønne områder, belysning og legeplads næste gang.
    - Forslag om bevilling af nyt 32" tv til billardrummet. Beslutning udsættes til næste gang.
    - Forslag om fjernelse af 2 lysmaster v. boldbanen.
    - Beboertoilet er midlertidigt lukket pga. misbrug.
    - Henstilling om, at vi holder møderne indenfor tidsrammen.

 

Ingen, Anna, Anders, Bentha, Dan,
Lisa,  Steen, Thomas

     
Referatet udfærdiget af Thomas.  
Sidst opdateret 28. april 2013, kl. 18:50
af Anders T. Nielsen

 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00