Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2013-04-29

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Dan, Lisa,  Steen, Thomas
Gæster: Varmemester Ole Fisker, Inspektør Henning Mejlgaard 18.00 - 19.00
Gæst: Sidsel Kirketerp angående loppemarkedsdag 19.00 - 19.30

Tid: ca. 19.30 - ca. 21.30

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Terrænvandring: 18.00 - 18.30

Fællesspisning fra kl. 18.30 - 19.00

Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Bentha & Dan
 

 1. Godkendelse af referat fra møde 2013-03-25
   
 2. Formanden orienterer:
  a. Opsigelse af Q-park; da der er et års opsigelse træder ny aftale først i kraft pr. 2014-05-01
  b. Indsigelse mod klage.
   
 3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.
  a. Store oprydningsdag v. /Thomas og Bentha.
   
 4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
  a. AAB (hovedkontoret) har oprettet en hjemmeside til A25:
    - Skal vi nedlægge www.klostervangen.dk og overlade til hovedkontoret at vedligeholde vor hjemmeside?
    - Kan den nye hjemmeside løse de samme opgaver som www.klostervangen.dk?
    - Vil nogen læse korrektur på de nye sider og melde tilbage til kontoret om ændringer?
   
 5. Indkomne skrivelser og forslag.
  a. Til beslutning: Indkøb af TV til lokalerne i kælderen i Langelandsgade,
  b. Til beslutning: Ændring af belysningforhold; lamperne ved boldbanen flyttes til skraldepladsen,
  c. Til beslutning: Opsigelse af eksterne lejere i "glashuset",
  d. Til beslutning: Plan for grønne områder / fællesarealer.
   
 6. Indkomne klager.
    - Indsigelse

   
 7. Kontortid, mandag 2013-05-06, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:
  a. Anna & Lisa
  b. Anders & Thomas
   
 8. Eventuelt.
  - Planlægningmøder for Afd.-mødet: Dato?
Referatet udfærdiges af Lisa  
Sidst opdateret 28. april 2013, kl. 19:48
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00