Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2013-05-27

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Dan, Lisa,  Steen, Thomas

Tid: ca. 18.30 - ca. 21.30

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anna, Anders, Bentha, Dan, Lisa,  Steen, Thomas
 

 1. Godkendelse af referat fra møde 2012-YY-ZZ
   
 2. Formanden orienterer:
   
 3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.
   
 4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
   
 5. Indkomne skrivelser og forslag.
   
 6. Indkomne klager.
   
 7. Kontortid, mandag 2013-06-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:
  a. Anna, Anders, Bentha, Dan, Lisa,  Steen, Thomas
  b. Anna, Anders, Bentha, Dan, Lisa,  Steen, Thomas
   
   
 8. Eventuelt.
   
Referatet udfærdiges af Anna, Anders, Bentha, Dan, Lisa,  Steen, Thomas    

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00