Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2013-06-03

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Dan, Lisa,  Steen, Thomas

Tid: ca. 19.00 - ca. 21.30

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Der er ingen fællesspisning - mødet starter efter ordinær kontortid på afdelingskontoret!
 

 1. Godkendelse af referat fra møde 2013-04-29
   
 2. Formanden orienterer:
  a. Status på beboermøde om byggesag, 2013-03-06-04,
  b. Tilmelding til repræsentantskabsmødet 13. juni 2013,
  c. Status på Afd.-møde, herunder status på faciliteter, forplejning, underholdning og skr. til beboere,
   
 3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.
  a. Delegerede opgaver i.f.m. Afd.-mødet,
  b. fastlæggelse af datoer for sommerudflugt for børn/voksne
   
 4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
  a. Referat fra Sidsel om marekdsdagen 11. maj 2013 på hjemmesiden.
   
 5. Indkomne skrivelser og forslag.
  a. Forslag om juletræsfest og markedsdag i 2014 til Afd.-mødet,
  b. Ekstra kursus oprettes til brugere af by hjemmeside.
   
 6. Indkomne klager.
  Klage over dyrehold behandlet af hovedkontoret
   
 7. Kontortid, mandag 2013-07-01 aflyses pga. sommerferie.
  a. Er der mulighed for at samles med den nye bestyrelse allerede 2013-06-24 mhp. på konstituering of feedback på afd.-mødet?
   
   
 8. Eventuelt.
   
Referatet udfærdiges af Lisa    

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00