Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2013-08-26

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Lisa,  Per, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.30 - ca. 21.30

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:
Anna & Anders; vi skal have mad fra »Pizza 58«, bestilling ca. kl.18.00
 

 1. Godkendelse af referat fra møde 2013-06-24
  (evaluering af afd-møde/sommerfest og konstituering => rundsendt som MS Word dokument)
   
 2. Formanden orienterer:
  a. Reperation af ventilation i 21 af kontrollerede 23 systemer,
  b. Fælles varmemesterordning - jf. rundsendt mail.
  c. Aktivitetsmøde 2013-08-05, se listen her...
  d. Konsoliderede referat for afdelingsmødet lagt på hjemmesiderne.
   
 3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.
   
 4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
  a. Klostervangen har fået en ny webmaster, Sonja fra Gg.
  b. www.klostervangen.dk har fået lidt ændret udtryk, men endnu er indholdet stort set det samme.
      Webmaster har fået frie hænder til at redesigne menuen og vil skrive en nyhed mindst én gang i kvartalet.
      Aftalerne er kommet i stand gennem mail-korrespondance og på møde mellem formand og webmaster.
   
 5. Indkomne skrivelser og forslag.
  a. Tilbud på bus til Djurs Sommerland,
  b. Reminder for Kurserne i intranet og økonomikontrol, som har fået
     • 8 tilmeldinger til d. 22. oktober
     • 3 tilmeldinger til d. 29. oktober
     • Der er endnu ingen tilmeldte til d. 12. november.
  Tilmelding via intranet
 6. Indkomne klager.
  Orientering om behandlede klager:
  a. 01-25-339-010   (støjende adfærd)
  b. 01-25-0011-018 (støjende adfærd)
  c. 01-25-0248-006 (indflytning)
  Klager til behandling:
  d. 01-25-0360-022 (chikane/hærværk)
  e. 01-25-0261-006 (chikane/trusler)
  f. 01-25-0372-006 (chikane/trusler)
   
 7. Kontortid, mandag 2013-09-02, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:
  a. Bentha
  b. Lisa
   
 8. Eventuelt.
  a. Form og dato for AFD-møde i 2014 (Feedback mail fra A25VM),
  b. Fotografering af alle bestyrelsesmedlemmer.
   
Referatet udfærdiges af Thomas  
Sidst opdateret 25. august 2013, kl. 18:14
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00