Referat af bestyrelsesmøde afholdt 2013-09-30  
Deltagere:
Anna, Anders, Bentha, Lisa, Per, Steen, Thomas
Gæster:
Per Sørensen, ny lokalinspektør
  Reference: Dagsorden til møde 2013-09-30
    Aktioner & deadline
1. Godkendelse af referat.
   Referat fra bestyrelsesmødet 2013-08-26 blev godkendt med følgende bemærkninger:
   Det blev bemærket at ...Ikke Flemming, men Henning Mejlgaard. 3. d.: Punktet skal på næste møde.
 
Anders sætter pkt. 3.d. på næste mødeindkladelse
(renovering af vaskeplads)

2. Formanden orienterede om
:
   a. Ny lokalinspektør Per Sørensen. Han fortalte om sin baggrund i AAB. Og vi fortalte om vores baggrund som bestyrelse.
   b.Kreds 5 arrangement for delegerede lø. 26. okt.-13 med mange spændende tema´ er.
   c.Tilmeldte til Rebild har fået indbydelsen. 
   d. Anders har fået status på byggesagen fra Carsten Kjær. Ændrede deadlines,
       Beboermøderne starter sandsynligvis først efter nytår. Per blev orienteret om byggesagen.
   e. Indkommende skrivelser: Side 5 ændret i vedligeholdelsesreglementet.
 


a. Anders har tilsendt Sonja (webmaster) materiale, som hun har sammentfattet som nyhed om ny lokalinspektør på klostervangen.dk
b. Lisa oienterer om kreds 5 arrangement på møde 2013-10-28
c. -
d. Anders har aftalt med Insp. Carsten, at han tilsender status til bestyrelsen første hverdag efter den 20. i hver måned.
e. -

3. Bestyrelsesmedlemmer orienterede om:
  a. Energi og miljøgruppen ønsker de små sorte opslagstavler til miljøoplysning som forsøg i 6 mdr. med skiftende opslag. Skal køre samtidig digitalt over hjemmesiden.
  b. Støj -og synsværn i Langelandsgade.Bestyrelsen giver grønt lys for ideén og beder gruppen arbejde videre med sagen og indhente priser på både hæk og glasafskærmning.
  c. Hvem har givet tilladelse til, at der er uhindret adgang fra vores matrikel til vuggestuens legeplads. Er der nogen forsikringsmæssige problemer i det for os? Og hvem har givet tilladelse til, at der står cykler på vores fliser, fordi ejeren af huset i Samsøgade har sat cykelstativer på sin gavl. Bentha vil undersøge disse ting nærmere. Ingen i bestyrelsen kender til nogen aftaler. 
  d. Status på motionsrum: Løbebånd indstalleres denne uge. Pris: kr. 20.600,-

 


a.Thomas tager kontakt til Sonja (webmaster) når kampagnen starter.
b. Thomas holder bestyrelsen orienteret.
c. Bentha undersøger nærmere og orienterer bestyrelsen
    på bestyrelsesmødet 2013-10-28.
d. -

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside
    a. To citrixløsninger i perioden indtil 23. okt. Ny kode til økonomikontrollen.  
    b. Sonja har sat nye billeder på hjemmesiden. 

 


a. Anna giver ny kode til ØKO-kontrol til øvrige bestyrelsesmedlemmers.
b. -

5. Indkomne skrivelser og forslag
    a. ML-flyt vil gerne bevare lejemålene på nogle garager. Kan de beholde nogle af de "våde" garager i Samsøgade?
        Beboerne skal gennem hjemmesiden (Sonja) oplyses om muligheden for at leje garage i Samsøgade.
    b. Budgetforslag for 2015 udsendes 24.3.-14  . Vi indkaldes til budgetmøde 1.4. Afd. møde kan tidligst afholdes 14. 4.-14.
    c. Afd. møde 2014: En diskussion af formen for afdelingsmøde. Ca. som sidst. Forslag lørdag 14.6. Eller 21.6.

 


a. Anders går videre med en løsning om at udleje "et antal" til "ML-flyt".
b. -
c. Beslutning om tidspunkt for AFD-møde 2014 tages på bestyrelsesmødet 2013-10-28

6. Indkomne klager
     - Der var ingen indkomne klager.

 

Ingen

7. Kontortid: På kontoret mandag 2013-10-07 er:
  a. Anna,
  b. Per.
  c. Mad næste møde: Bentha og Lisa.

 


a. Anna,
b. Per.
c. Bentha og Lisa

8. Under dagsordenspunkt eventuelt blev følgende diskuteret:
    a. Rengøring efter fritidsaktiviteterne. Hvem gør det? Anna forholder sig til det. Anna kan rekvirere rengøringshjælp.
    b. Det roder lidt i motionsrummet.
    c. Per foreslår affaldsspande opsat på boldbanen. Og net i målene. Per går videre med disse sager. Vi tager sagen til behandling næste møde m. Ole.
    d. Næste møde: julefrokost skal fastsættes med dato og sted.
    e. Der blev taget portrætbilleder af bestyrelsesmedlemmerne.

 


a. Anna
b. ???
c. Per / Ole
d. Alle
e. Anders har tilsendt Sonja (webmaster) billedmateriale
    Sonja har lavet ny præsentationsside af bestyrelsen

     
Referatet udfærdiget af Thomas.  
Sidst opdateret 27. oktober 2013, kl. 14:18
af Anders T. Nielsen

 

 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00