Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2013-09-30

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Lisa,  Per, Steen, Thomas
Gæster:
Ny lokalinspektør, Per Sørensen, er inviteret.

Tid: ca. 18.30 - ca. 21.30

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:
Per og Bentha
 

 1. Godkendelse af referat fra møde 2013-08-26 
   
 2. Formanden orienterer:
  a. Ny lokalinspektør fra 2013-10-01: Per Sørensen (tidl. VM i afd. 7)
  b. Kreds 5 arrangement,
  c. Rebild: Beboerdemokratiet som tema. (Hvordan kan folkevalgte operationalisere?)
  d. Status på byggemøder og renoveringsprojektet,
  e. Ændret side 5 i vedligeholdelsesreglementet. 
   
 3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.
  a. M & E udv. spørger om M & E Udv. forsøgsvis må anvende sorte opslagstavler i opgangene (Thomas)
  b. M & E udv. foreslår opsætning af støjværn mod Langelandsgade (Thomas)
  c. Udenomsarealer??? (Bentha)
  d. Status på motionsrum (Steen)
   
 4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
  a. Der er indført en ny og tidssvarende Citrix-løsning, overgangsordning 23/9 - 23/10.
  b. Vor webmaster, Sonja, har peppet klostervangen.dk op med billeder.
   
 5. Indkomne skrivelser og forslag.
  a. ML Flyt vil gerne beholde garager - evt. garager i Samsøgade (ansvarsfraskrivelse er mulig)
  b. Budget og AFD-møde, A25: 
      2014-03-24: Budgetforslag udsendes,
      2014-04-01: Afd.-best. til budgetmøde med AAB hovedkontor,
      2014-04-14: Tidligste AFD-møde.
      Formandens forslag: AFD-mødet afholdes som i 2013, LØR 14/6 eller 21/6 2014. 
   
 6. Indkomne klager.
  - Der er ingen indkomne klager.
   
 7. Kontortid, mandag 2013-YY-ZZ, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:
  a. Anna, Anders, Bentha, Lisa, Per,  Steen, Thomas
  b. Anna, Anders, Bentha, Lisa, Per, Steen, Thomas
   
   
 8. Eventuelt.
  Fotografering af bestyrelsesmedlemmer. 
Referatet udfærdiges af  Thomas    
Sidst opdateret 29. september 2013, kl. 23:18
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00