Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2013-10-28

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Lisa,  Per, Steen, Thomas
Gæster:
18.00: Varmemester Ole Fisker
19.00: Sissel Gylling (Lektiecafeen), se pkt. 1.b.

Tid: ca. 18.40 - ca. 21.30

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Bentha og Lisa
 

 1. Godkendelse af referat fra møde 2013-09-30
   
 2. Formanden orienterer:
  a. Byggesag - Se Bascons "Udkast til udbudsstrategi" på mail,
  b. Lektiecafeen spørger om der er mulighed for at hænge plakater om lektiecafeen op i opgangene.
  c. Pkt. 3.d. fra mødeindkaldelse 2013-09-30: Retablering af vaskeplads. (Beslutning)
  d. Beslutning om dato for AFD-møde 2014: kl. 14.00 LØR 2014-06-14 eller 2014-06-21.
  e. Beslutning om dato / form for julefrokost 2013.
   
 3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.
  a. Brand i skak/affaldscontainer (Ole)
  b. Status på motionsrum: Løbebånd og "rod" (Steen),
  c. Trafik på stier, grønne områder (Bentha + Ole)
  d. Orientering om Brand i affaldsskakt/affaldscontainer (Ole)
  e. Orientering om indbrud i bestyrelseslokale (Anna)
  f. Orientering om Konference, kreds 5 (Lisa),
  g. Orientering om miljøtiltag, jf. referat/aktioner 2013-09-30 (Thomas/Bentha)
   
 4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
  a. Status på "Miljø kampagne" (Thomas/Bentha)
  b. Medarbejderoversigt på www.klostervangen.dk udarbejdet af Sonja (webmaster) 
  c. Flyer omdelt af store AAB vedr. forsinkelser på byggesag og beboermøder,
  d. Billedmateriale og indskærpelse af brandfare ved gløder i affald tilsendt webmaster
      mhp. på at lave indlæg på hjemmesiden.
   
 5. Indkomne skrivelser og forslag.
  a. Budgetforslag til juleaktiviteter fra Sidsel Kirketerp
   
 6. Indkomne klager.
   - Ingen
   
 7. Kontortid, mandag 2013-11-04, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:
  a. Per
  b. Steen
    
   
 8. Eventuelt.
    - Bordet rundt...
Referatet udfærdiges af Thomas   Sidst opdateret 27. oktober 2013, kl. 20:07
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00