Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2013-12-16

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Lisa,  Per, Steen, Thomas

Tid: ca. 19.45 - ca. 20.30

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Ingen fællesspisning

 1. Godkendelse af referat fra møde 2013-12-02
   
 2. Formanden orienterer:
  a. Status på igangværende sager (Byggesag, belysning i haven, olieudskiller)
  b. Pris på julefrokost: Godt kr. 8.500.
  c. Professionalisering af arbejdet vedr. beboerhuset - hvordan og hvornår?  
   
 3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.
  a. Pris på håndvægte - beslutning om indkøb. (Steen + Per)
  b. Beslutning om dato/tidspunkt for afdelingsmødet 2014. (Alle)
  c. Lamineringsmaskine, A3, forventet pris: kr. 500 + forbrugsstoffer (Thomas)
   
 4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
   
 5. Indkomne skrivelser og forslag.
   - ingen
   
 6. Indkomne klager.
   - ingen
   
 7. Kontortid, mandag 2014-01-06, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:
  a. Anders
  b. Bentha
   
   
 8. Eventuelt.
   
Referatet udfærdiges af Thomas    

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00