Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt 2013-12-16  
Deltagere:
Anna, Anders, Bentha, Lisa, Per, Steen, Thomas
  Reference: Dagsorden til møde 2013-12-16
    Aktioner & deadline

1. Godkendelse af referat.
   Referat fra bestyrelsesmødet 2013-12-16 blev godkendt uden bemærkninger.

   

2. Formanden orienterede om:
   a. Igangværende sager: Intet nyt om byggesagen..Belysning i haven foran Grønnegadeblokken er sat i værk. Vi afventer svar vedrørende renovering af kloak og olieudskiller v. gavlen i Grønnegade. Vi får router til trådløst netværk til best. medl. i kontorlokalet.
   b. Julefrokost 2013. Afholdt med bestyrelsen og funktionærerne. Pris 8600 kr.
   c. Tanker den fortsatte professionalisering af drift af beboerhuset med vægt på udlejningsdelen; Digitaliseret booking skal gennemføres 100 % i 2014, selv om al begyndelse er svær. Fremover må man henvende sig i kontortid 1. mandag i måneden 18.30-19.30, hvis man ikke kan klare det selv på computer.

 

Anders

3. Bestyrelsesmedlemmer orienterede om:
   a. Steen og Per orienterede om pris på håndvægte - 18.600 kr.- sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget.
   b. Tidspunkt for afholdelse af afdelingsmødet 2014 blev fastsat til 2014-06-21 @ 14:00 - 17:00

    c. Vi køber lamineringsmaskine til A3 el A2, afhængig af prisen. Ca. 1000 kr.?

    d. Anna køber nyt inventar til gæsteværelserne.

 

Per og Steen
Anders orienterer administrationen

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside
  - Ingen

 

 

5. Kontortid: På kontoret mandag 2014-01-06 er:
  a. Anders
  b. Bentha

  c. Ansvarlig for fællesspisning 2014-01-27. Per og Steen.

 

a. Anders
b. Bentha

c. Per og Steen

     

6. Under dagsordenspunkt eventuelt blev følgende diskuteret:
   - ...Køb af projektor. ( Tidligere vedtaget). Anders gør det.
              

 

Ingen, Anna, Anders, Bentha,
Lisa, Steen, Thomas

     
Referatet udfærdiget af Thomas    [ template: Sidst redigeret af...]

 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00