Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2014-01-27

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Lisa,  Per, Steen, Thomas
Gæster:
Mogens Bergh fra NRG (Waoo) 19.00 - 1945

Tid: ca. 18.30 - ca. 21.30

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Per og Steen
 

 1. Godkendelse af referat fra møde 2013-12-16
   
 2. Formanden orienterer:
  a. Alternativ til Stofa: Waoo leveret af NRG
  b. Status på byggesag,
  c. Afslag på anvendelse af vedligeholdelsesmidler til klikgulv/kork
   
 3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.
  a. Fastelavnaarrangement (Lisa)
  b. Strygerulletilbud (Bentha)            
  c. Energi & miljøudvalget  
 4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
   - koordineret plan for beboermøder vedr. byggesag
   
 5. Indkomne skrivelser og forslag.
  a. Afslutning af regnskab 2013
  b. Vagtordningen
  c. Råderetssager

   
 6. Indkomne klager.
    - 25-0096-014
   
 7. Kontortid, mandag 2014-02-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:
  a. Anna, Bentha, Lisa.
   
   
 8. Eventuelt.
   
Referatet udfærdiges af Thomas    

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00