Referat af bestyrelsesmøde afholdt 2014-04-28  
Deltagere:
Anna, Anders, Bentha, Lisa, Per, Steen, Thomas
Gæster: ingen
 - -
Afbud: ingen
 - -
  Reference: Dagsorden til møde 2014-04-28
    Aktioner & deadline
1. Godkendelse af referat.
   Referat fra bestyrelsesmødet 2014-03-31 blev godkendt uden bemærkninger.
   

2. Formanden orienterede om:
   a. 95 års fødselsdag i AAB. Bestyrelsen var inviteret. 
   b. Studieturen 22. april -14. Meget vellykket tur til Kbh. med pluskontoret som vært.
   c. Workshop 24. april -14 .. Ca 110 deltagere. Forslag c vedtaget med ca. 85 %. 13 af 15 tilvalgspakker blev positivt modtaget. Kun renovering af køkken  og bad blev forkastet. Workshop 2 20. maj -14. Her er økonomiske overslag med.
   d. driftsbudget: Er underskrevet og afleveret til AAB.

e. Snarligt møde med festudvalget ang. festen efter afdelingsmødet. 
                

 

Ingen,

Anna, Anders, Bentha,
Lisa, Per,  Steen, Thomas

3. Bestyrelsesmedlemmer orienterede om:
  a.Budgetmøde: midler til ny legeplads kan flyttes fra 2015 til 2014-budgettet. Per vil stille forslag til afdelingsmødet.
  b. Budget 2015: Beboerhuset koster netto ca. 11.000 kr./mdr. : 13.000 i udgifter, 2.000 kr. i lejeindtægt. Vi skal undersøge installation af lavskylstoiletter og nedlæggelse af fastnettelefonen i huset. På næste møde snakker vi om justering af priser og vilkår for leje af beboerlokalerne. 

c. Forslag til afd. møde:

d. Hovedrengøring af vaskehuse: Hovedrengøring af vaskehusene vil koste ca. 13.000 kr. Vi ønsker også gæstetoiletterne hovedrengjort. Plade i solariet er i stykker. Vi sætter ny i. 

e. Ny parkeringsordning. Green Park. Kort gælder året ud. Ens parkering overalt. 

f. Energi- og miljøudvalget: Vi har afholdt store oprydningsdag. 6 mennesker deltog!!!

 

Ingen, Anna, Anders, Bentha, Dan,
Lisa, Per,  Steen, Thomas

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
  - Der offentliggøres ikke noget om workshop 2 på hjemmesiden før efter afholdelse af workshoppen. Det er Pluskontoret, der styrer sagen. 
  - 
 

Ingen, Anna, Anders, Bentha, Dan,
Lisa, Per,  Steen, Thomas

5. Indkomne skrivelser og forslag:

Vi har en meget positiv stemning blandt beboerne for tiden. 

 

Ingen, Anna, Anders, Bentha, Dan,
Lisa, Per,  Steen, Thomas

 6. Indkomne klager:   1 verserende klage.   
  7. Kontortid: På kontoret mandag 2014-05-05 er:
  a. Bentha, Steen,
   b.Mad til næste møde: Lisa og Bentha.

Ingen, Anna, Anders, Bentha, Dan,
Lisa,  Steen, Thomas

 8.  Under dagsordenspunkt eventuelt blev følgende diskuteret

-En afgjort klage kan tages op igen i beboerklagenævnet. 

  - Bestyrelsesmøde i juni flyttes til 23. 6.??
  - Thomas åbner for Waoo -Mogens 18.30 tirs. 29.4. 

 - Vi har brug for en ny omdeler. 

 - Politiet patruljerer en del i kvarteret. 

- Afskedsfest i pensionistklubben. 

Der bliver markedsdag i beboerhuset i august.

   


              

Referatet udfærdiget af Thomas.

   [ template: Sidst redigeret af...]

 

 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00