Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2014-04-28

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Lisa,  Per, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.30 - ca. 21.30

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anders, Per
 

 1. Godkendelse af referat fra møde 2014-03-31
   
 2. Formanden orienterer:
  a. 95 års fødselsdag i AAB
  b. Studieturen 2014-04-22
  c. Workshop I 2014-04-24:
   - Ca. 110 deltagere
   - Stor tilslutning til løsning "C", derfor arbejder vi kun videre med den,
   - 13 af 15 tillægspakker blev positivt modtaget. Kun fælles køkken/bad renovering blev forkastet.
   - Workshop II, 2014-05-22: Temaet er økonomi.
  d. Driftsbudget (revideret) er underskrevet og afleveret af FMD,
  e. FMD holder møde med festudvalget medio maj 2014 om det praktiske vedr. festen 2014-06-21.
      - Kok, varmemester og teltudlejer er varslet om aktiviteten,
      - FMD indhenter tilbud til beslutning på bestyrelsesmøde 2014-05-26
   
 3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.
  a. Budgetmøde v./ Anna, Bentha og Lisa,
  b. Driftsbudget 2015,
  c. Forslag til afdelingsmødet 2014 v./ Anna,
  d. Hovedrengøring af vaskehuse v./ Anna,
  e. Ny parkeringsordning v./ Bentha.
  f. Miljø- og Energi-udvalget v./ Thomas
   
 4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
  a. Der må ikke offentliggøres noget om WS II forud for WS II på klostervangen.dk,
      derefter skal alt relevant materiale publiceres på klostervangen.dk,
  b. Den præsentation, som var grundlaget for WS I kommer på klostervange.dk.
   
 5. Indkomne skrivelser og forslag.
  a. Skr. fra Alliance+: Tilbud på hovedrengøring af vaskehuse.
  b. Skr. fra A26 FMD
   
 6. Indkomne klager.
   - ingen
   
 7. Kontortid, mandag 2014-05-05, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:
  a. Lisa
  b. Steen
   
 8. Eventuelt.
  - Orientering om klagesager afgjort i beboerklagenævn v./ Anders,
  - Eks. på hvordan et afdelingsmøde også kan gennemføres v./ Anders,
  - Forslag: Ekstraordinært (konstituerende) bestyrelsesmøde afholdes 2014-06-23 ved
    den nuværende formands sommeresidens (Fresiavej 536).
Referatet udfærdiges af Thomas    

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00