Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen.

2014-05-26

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Lisa,  Per, Steen, Thomas
Gæster:
Oliver, kok: 19.00

Tid: ca. 18.30 - ca. 21.30

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Lisa og Bentha
 

 1. Godkendelse af referat fra møde 2014-04-28
   
 2. Formanden orienterer:
  a. Plan for afdelingsmøde og efterfølgende fællesspisning og sommerfest
  b. Claus Pape, Afd. 12, blogindlæg og efterfølgende rundsendt mail - og svar.
  c. Blå Kors tøjcontainer på genbrugspladsen,
  d. Markedsdag 2014-08-31, se også pkt. 5.b.
  e. Tema for repræsentanskabsweekenden i OKT 2014: Service.
   
 3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.
  a. Workshop 2 (Alle)
  b. M & E udvalg v. /Thomas + Bentha,
  c. Status på Waoo/NRGi v. /Thomas.
   
 4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
  a. Workshop 2 oplægget er sendt til Webmaster Sonja.
  b. Teknisk opdatering af www.klostervangen.dk
   
 5. Indkomne skrivelser og forslag.
  a. Tilmending til repræsentantskabsmøde 2014-06-19
  b. Revideret (og motiveret) budgetforslag til markedsdagen fra Jan B. Hansen,
  c. Mødeindkaldelse fra Søren H. Andersen, Stofa
   
 6. Indkomne klager.
  - Status på verserende klager v. /Bentha
   
 7. Kontortid, mandag 2014-06-02, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:
  a. Anna, Anders, Bentha, Lisa, Per,  Steen, Thomas 
   
 8. Eventuelt.
  a. Husk møde om om serviceviften MAN 2014-06-02, 19.30 - 21.00 med Flemming, Allan og Ole,
  b. Husk møde med Stofa om nye tiltag MAN 2014-06-02, 21.00 - 21.45 med Søren Andersen.
Referatet udfærdiges af Thomas    

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00