Referat af bestyrelsesmøde afholdt 2014-05-26  
Deltagere:
Anna, Anders, Bentha, Lisa, Per, Steen, Thomas
Gæster:
Oliver, Kok
Afbud:
 - -
  Reference: Dagsorden til møde 2014-05-26
    Aktioner & deadline
1. Godkendelse af referat.
   Referat fra bestyrelsesmødet 2014-04-28 blev godkendt med følgende bemærkninger:
   Det blev bemærket at ...der er nogle justeringer i forhold til Green park. Vil blive rettet.
   

2. Formanden orienterede om:
   a. Sommerfesten: Vi kopierer modellen fra sidste år, bortset fra ny menu og nyt orkester. Detaljer aftales med Oliver (kok). Se aftaler nederst på siden.
   b. Claus Pape, afd. 12,fik svar på rundsendt mail.
   c.Vi har accepteret en forespørgsel fra blå kors om at sætte en tøjcontainer op i affaldsgården. Bliver snart opsat.
   d. Forespørgsel om økonomisk støtte,(10.100 kr.) til markedsdag 31. august. Vi yder støtte:7.300 kr., hvoraf de 3000 kr. til cafèen altså skal afregnes 100 %. Boderne skal være gratis at opstille.

    e. Rebildweekendens tema: "Service". 

    f. 2. workshop: Nogle forskellige tanker om forløbet indtil videre. Vi skal huske at tænke gårdmændenes personaleforhold ind i helhedsplanen. 

    g. Waoo forlænger deres kampagne til 31 maj. Stofa vil gerne mødes med os i næste uge vedr. deres produkter. 


   x. Indkommende skrivelser:
     - ...
   y. Indkommende klager:
     - ... [I anonymiseret form]

 

Ingen,

Anna, Anders, Bentha,
Lisa, Per,  Steen, Thomas

3. Bestyrelsesmedlemmer orienterede om:
  a. Energi & miljø: ikke noget nyt. Vil arbejde videre med støjgenerne.
  b.
 

Ingen, Anna, Anders, Bentha,
Lisa, Per,  Steen, Thomas

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside
  - ...
  - ...
 

Ingen, Anna, Anders, Bentha,
Lisa, Per,  Steen, Thomas

5. Indkomne skrivelser & forslag.

Repræsentantskabsmøde 19. juni: Vi er 4, der kan komme.

 

Ingen, Anna, Anders, Bentha,
Lisa, Per,  Steen, Thomas

 6. Indkomne klager. 1 verserende klage.    

 7.Kontortid: På kontoret mandag 2014-06-02 er:

 a. Anna, Anders, Bentha, Lisa, Per, Steen, Thomas. Vi kommer alle til møde bagefter i AAB.

Næste møde: mandag 23. juni.

 

Ingen, Anna, Anders, Bentha,
Lisa,  Steen, Thomas

 8.Under dagsordenspunkt eventuelt blev følgende diskuteret

Tilbud på nye fodboldnet 1500 kr. 

Evt. hyre en guitarist til spil under spisningen. 

Problemer med parkerede biler v. opkørslen til Grønnegadeblokken.Vi vil spørge vores lokalinspektør, hvad der skal ske.

Forslag om at lukke for vandet på vaskepladsen i Grønnegade. Vi tager emnet op næste gang. 

 

   

 BEBOERFESTEN – 14.

 

Planlægning:

telt som sidste år

ingen jukeboks

menu: grill-helstegt pattegris-kylling-2 slags pølser-4 salater-2 slags kartofler-frugt,kage,is til kaffen. Schlosseis.

Schlosseis og popcorn: Per finder en leverandør.

 

Hoppeborg.

Levende musik fra kl. 21 til kl. 24.

 

Vi køber selv øl og vand i Brugsen el. købmand.

 

Vi kalkulerer med ca. 130 tilmeldte personer, heraf et antal børn.

 Vi mangler et orkester til beboerfesten.

 

Referent Thomas.

 

 

   [ template: Sidst redigeret af...]

 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00